Certificat d’habitabilitat

El Certificat d’habitabilitat, certifica que un habitatge compleix amb els requisits mínims d’habitabilitat que determina el Reglament de Construcció, segons la data de construcció de l’immoble. 

El certificat té una validesa de 10 anys, i és obligatori per a tots els immobles.

És necessari per a la contractació del servei d’electricitat, i per operacions de compra/venda d’immobles.

Certificat d’accessibilitat

El certificat tècnic d’accessibilitat, certifica que un local comercial compleix amb els requisits mínims d’accessibilitat establerts a la Llei i al Reglament d’accessibilitat, assolint el grau d’accessibilitat corresponent.

És necessari per a l’obertura de nous comerços.

Certificat energètic

La qualificació energètica dona una lletra que permet classificar l’eficiència energètica d’un edifici o d’una unitat immobiliària, i també informa del cost anual energètic aproximat que té l’immoble.