L’arquitectura reflecteix l’esperit d’una època i d’una societat.

Per això, busquem una arquitectura responsable, respectuosa amb el medi ambient i integrada en el paisatge.

Cada projecte és un sistema viu i complexe, que va evolucionant amb la participació del client i dels diferents col·laboradors que formen un equip multidisciplinari. Els conneixements transversals, i creuar la informació de cada especialista, és el que enriqueix un projecte i el fa únic.

Daniela LORENZ

2006 Arquitecta (UNLP)
2012 Màster en Energies per al desenvolupament sostenible (UPC)
2015 Arquitecta Superior (ETSAM, UPM)
2019 Passivhaus Designer

Col·legiada COAA núm. 109
Autorització per exercir resolució núm. 180030/2015 de data 12/08/15

Arquitecta per la Universitat Nacional de La Plata, Argentina (UNLP), i per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Madrid, de la Universitat Politècnica de Madrid (ETSAM, UPM).

Realitza un Màster en Energies per al desenvolupament sostenible en la Facultat d’Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i la Càtedra UNESCO de la Sostenibilitat.

Al 2019 obté el títol de Passivehaus Designer a través d’Energiehaus i Passsive Haus Institute.