Subvencions Pla Renova del Govern d’Andorra

BOPA núm. 16 del 26 de febrer de 2020

https://www.bopa.ad/bopa/032016/Pagines/GB20200220_16_07_16.aspx

Promoure la rehabilitació dels edificis existents mitjançant un sistema d’ajuts públics, per millorar-ne les condicions d’habitabilitat, d’accessibilitat, de seguretat industrial i de seguretat general de l’edifici, de les façanes, de sostenibilitat i d’eficiència energètica.

Promoure la implantació d’energies renovables tant en els edificis existents com en els de nova construcció.

  • Millora de l’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques en els edificis existents.
  • Millora de la seguretat industrial de les instal·lacions en els edificis existents.
  • Millora de la sostenibilitat dels edificis existents.
  • Millora de l’eficiència energètica dels edificis existents.
  • Embelliment de les façanes, dels patis interiors i de les cobertes dels edificis existents.
  • Implantació d’energies renovables en els edificis existents i en els de nova construcció.
  • Altres despeses protegibles necessàries per aconseguir els objectius del programa Renova.

https://www.mediambient.ad/bases-del-programa-renova