• Rehabilitació d’edificis existents
  • Millora de l’eficiència energètica de cobertes i façanes
  • Tramitació de les subvencions del Pla Renova del Govern d’Andorra