Realització de valoracions i taxacions de tot tipus d’immobles i terrenys, aplicant el métode de valor del sòl establert al Reglament Urbanístic del Govern d’Andorra.

Les valoracions o taxacions s’utilitzen per:

  • Operacions de compra/venda
  • Hipotèques
  • Repartiment d’herències
  • Estudis d’inversió

Es valoren: 

  • Habitatges unifamiliars, apartaments, edificis plurifamiliars
  • Terrenys
  • Locals comercials, despatxos, oficines
  • Aparcaments
  • Naus industrials